Evaluarea focalizată a dimensiunilor pozitive și negative ale tulburării schizofrenice.

Positive and Negative Sydrome Scale evaluează severitatea simptomelor în schizofrenie și alte tulburări psihiatrice. Este folosit în mod curent pentru a evalua diferite tulburări cum ar fi tulburarea bipolară și psihozele afective.

PANSS oferă o tehnică bine definită, standardizată de evaluare a spectrului pozitiv-negativ, fiind un instrument solid din punct de vedere metodologic și psihometric. Este aplicabil într-un timp relativ scurt și poate fi folosit pentru evaluarea longitudinală, cu un efort minim de instruire și reorientare din partea clinicianului.

Anumite componente ale PANSS au fost folosite în studii asupra bolii Alzheimer, anorexiei nervoase, psihozelor induse de substanțe si a multor altor tulburări. PANSS are forma unui interviu clinic semi-structurat formalizat care evaluează dimensiuni ale simptomelor pozitive, negative și de alt tip, cu ajutorul a 7 trepte de intensitate.

Daca simti ca ai nevoie de ajutor profesionist, contacteaza-ma!
Suna acum la 0724 870 300 pentru a obtine mai multe detalii.